Giới thiệu về Pleasanter

Pleasanter là một Lowcode Platform mã nguồn mở (Opensource) được phát triển bởi công ty Implem Nhật Bản. Nền tảng này điển hình cho việc phát triển các ứng dụng quản lý nghiệp vụ doanh nghiệp (ERP) nên có thể giảm thiểu công số phát triển; và cho phép nhanh chóng tạo các ứng dụng nghiệp vụ chỉ bằng các nhấp chuột đơn giản. Các nghiệp vụ có thể kể đến như Quản lý thông tin khách hàng, Quản lý Sản Xuất, Quản lý Tài Sản, Quản lý Nhân sự và Tuyển dụng, Chia Sẻ Tri Thức...

Platform này rất thích hợp cho các doanh nghiệp chuyển đổi số (Digital Transformation) từ mô hình hoạt động sử dụng Excel sang các hệ thống sử dụng dữ liệu tập trung.

banner main

Sử dụng Pleasanter để...

 • Tạo ra các ứng dụng

  Tạo ra các ứng dụng nghiệp vụ mong muốn chỉ bằng các thao tác chuột đơn giản!

 • Giải quyết sự phức tạp

  Giải quyết sự phức tạp trong nghiệp vụ sử dụng Excel bằng cách tạo Web Application!

 • Đáp ứng những yêu cầu

  Đáp ứng những yêu cầu mà các hệ thống thông thường không làm được.

 • Dễ sử dụng và dễ mở rộng

  Dễ sử dụng và dễ mở rộng tính năng.

Hệ thống hóa toàn bộ nghiệp vụ quản lý

Trong công ty/doanh nghiệp thường sẽ có nhiều nghiệp vụ quản lý khác nhau, và sẽ rất mất công để liên kết các nghiệp vụ này với nhau.

Pleasanter.vn dựa trên nền tảng Web Database có thể dễ dàng chia sẻ và liên kết toàn bộ thông tin.

Hệ thống hóa toàn bộ nghiệp vụ quản lý

Chức năng tương đương với SFA vs CRM

CRM hay SFA là những hệ thống lớn có quá nhiều chức năng. Việc sử dụng được thành thạo rất khó, việc áp dụng cũng mất nhiều thời gian và chi phí.

Pleasanter.vn có ưu điểm là sử dụng dễ, đơn giản giống như Excel.

Có thể tùy chỉnh một cách đơn giản phù hợp với thói quen người sử dụng Excel và không cần phải thay đổi nghiệp vụ của hệ thống.

Chức năng tương đương với SFA vs CRM

Tạo App đơn giản chỉ trong 30s

Bằng cách sử dụng các template sẵn có, người dùng có thể tạo được các bảng quản lý (tương đương với sheet trong Excel) trong thời gian 30 giây.

Có thể liên kết dữ liệu, đồng bộ dữ liệu một cách đơn giản chỉ bằng cú nhấp chuột.

Có thể tạo cơ sở dữ liệu cho toàn bộ các nghiệp vụ của doanh nghiệp mà không cần lập trình phức tạp.

Hệ thống có sẵn các mẫu bảng biểu về quản lý khách hàng, quản lý dự án, quản lý công việc.

Tạo App đơn giản chỉ trong 30s

Mô hình hoá dữ liệu đơn giản

Chỉ bằng một cú nhấp chuột có thể theo dõi được toàn bộ dữ liệu thống kê.

Có thể quan sát được biểu đồ diễn tiến theo thời gian bằng gantt chart và burn chart một cách dễ dàng và tiện dụng.

Nhiều bảng biểu và các chỉ số hữu ích có thể theo dõi.

Dữ liệu có thể được theo dõi một cách tức thời vì được cập nhật thường xuyên.

Mô hình hoá dữ liệu đơn giản

Thông báo thay đổi dữ liệu tới Chatwork, Slack

Liên kết với các công cụ bên ngoài như Chatwork, Slack chỉ với vài thao tác đơn giản.

Tự động thông báo tới Chatwork, Slack khi dữ liệu được tạo hoặc thay đổi.

Theo dõi nhanh chóng bất kì cập nhật nào từ hệ thống.

Thông báo thay đổi dữ liệu tới Chatwork, Slack

Ứng dụng Pleasanter